Recensión
            
       Edición de Publicacións
     
       Actos Públicos
        
       Denuncias
PUBLICACIÓNS
ASOCIACIÓN CULTURAL
"OBRADOIRO DA HISTÓRIA"

© Manuel Pazos Gómez
Reservados todos os dereitos legais. Ningún contido desta páxina poderá ser reproducido ou modificado sen permiso do propietario.


é-memoria
       Libros
            
       Cadernos
     
       Folletos
        
       Audiovisuais
Páxina persoal de Manuel Pazos Gómez
A GUERRA SILENCIADA
Mortes violentas na Comarca de Ordes 1936-1952

Editado pola A.C. Obradoiro da História. Ordes, 2011. 184 páxinas. Patrocinado pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ordes e polo Concello de Oroso.

A publicación é unha ampla base de datos sobre as vítimas mortais recollidas nos rexistros civís do Partido Xudicial de Ordes entre o ano 1936 (golpe militar contra o goberno republicano) e o ano 1952 (fin da guerrilla antifranquista na comarca de Ordes).

Fusilados por oporse á sublevación, paseados por falanxistas, asasinados nunca identificados, persoas matadas pola guerrilla antifranquista, guerrilleiros mortos… forman parte deste estudo de investigación que achega datos e documentos que permanecían no esquecemento.
A guerra silenciada